PLYNOSERVIS PKV s.r.o. MĚLNÍK
kotle - plynové spotřebiče - regulace vytápění - revize - kontroly
tel: +420 603 178 703
tel: +420 604 352 140

Revize plynových zařízení

Revize plynových zařízení jsou periodickou činností, vykonávanou revizním technikem pro plynová zařízení v zákonných lhůtách 1 x 3 roky. Zodpovědnost za provedení  revizí je na provozovateli plynového zařízení, který práci revizního technika objednává a je povinen vést a uchovávat o provedených revizí dokumentaci.

Rozdělení plynových  revizí:

 • Výchozí revize plynového odběrného zařízení - provádí se před uvedením zařízení do provozu.
 • Provozní revize plynového odběrného zařízení - provádí se opakovaně minimálně 1 x 3 roky
Revize odběrného  plynových zařízení provádí revizní technik s platným oprávněním k provádění revizí vyhrazených plynových zařízení. Cílem revizního technika je revizní zpráva určená provozovateli plynového zařízení, kterou je provozovatel povinen uchovat pro případnou kontrolu po dobu minimálně pěti roků
Zodpovědnost za provedení revize plynového odběrného zařízení  zodpovídá jejich provozovatel, případně jím písemně pověřená odpovědná osoba. Tato sjednává s revizním technikem revize v zákonných lhůtách dle vyhlášky.

Předmětem revize plynového zařízení je  vizuální prohlídka všech částí plynového zařízení (dále plynovodu). Revidují se spoje, armatury, ventily, regulátory a měřidla, dále se pak měří únik plynu detekčním přístrojem, kontrola na přítomnost oxidu uhelnatého, kontrola předpisového označení všech náležitostí, umístění informačních a výstražných cedulí a dalších náležitostí plynového zařízení v souladu s platným zněním příslušných norem a vyhlášek.

Povinné úkony prováděné revizním technikem v rámci revize OPZ

 • Kontrola - umístění, funkčnost a těsnost - hlavní uzávěr plynu (HUP)
 • Kontrola - umístění, funkčnost a těsnost - uzávěr větví stoupacích vedení
 • Kontrola - umístění, funkčnost a těsnost - plynoměr
 • Kontrola - umístění, funkčnost a těsnost - regulátor
 • Kontrola - umístění, funkčnost a těsnost - plynové spotřebiče
 • Kontrola - umístění plynových spotřebičů z hlediska větrání prostor
 • Celková vizuální kontrola umístění a stavu plynovodu
 • Vizuální kontrola umístění a stavu plynovodu společných prostor
 • Kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů
 • Kontrola přítomnosti CO (oxidu uhelnatého)
Doklady, které je povinen připravit provozovatel před revizí plynových spotřebičů

Plynové spotřebiče s výkonem

do 50 kW

nad 50 kW

Místní provozní řád


X

Revizní knihy plynových spotřebičů


X

Revizní protokol o poslední kontrole a revizi spalinových cest

X

X

Návod k obsluze plynového spotřebiče

X

X

Protokol o poslední revizi elektro, protokol o výchozí revizi plynu, protokol o poslední provozní revizi plynu

X

X

Revize plynových zařízení  je potřeba zajišťovat na všechna plynová zařízení, provozované konkrétním provozovatelem:
 • Revize - terénní plynovod
 • Revize - obecní plynovody
 • Revize - domovní plynovody
 • Revize - plynové nádrže
 • Revize - plynové nádoby
 • Revize - plynové kotle
 • Revize - plynové přímotopy
 • Revize - plynové sporáky
 • Revize - plynové trouby
 • Revize - plynové lednice
 • Revize - plynová svítidla
 • Revize - mobilní plynová topidla
 • Revize - plynové kotelny
 • Revize - dalších plynová zařízení
Adresa:
Plynoservis Mělník
PKV spol. s r.o.


Panešova 1093
Mělník
276 01
Telefon:

Kancelář:
+420 603 178 703

Technik:
+420 604 352 140


E-mail:
fiala@fspnet.cz
Provozní doba:
pondělí - pátek
8:00 - 14:00

IČ: 27064000
mapa
© 2022 PKV spol. s r.o. - Plynoservis Mělník