PLYNOSERVIS PKV s.r.o. MĚLNÍK
kotle - plynové spotřebiče - regulace vytápění - revize - kontroly
tel: +420 603 178 703
tel: +420 604 352 140

Kotle Intergas

Kotle Intergas
PKV s.r.o. provádí autorizovaný servis plynových kotlů Intergas.
  • provádíme záruční a pozáruční servis pro kotle Intergas
  • jsme smluvní servisní partner firmy Intergas
  • provádíme opravy, výměny, montáže nových kotlů, včetně spalinových cest a regulace
  • provádíme kontroly a revize kotlů Intergas
  • provádíme poradenskou činnost pro kotle Intergas, včetně nákupu a realizace kompletního systému


Závěsné plynové kotle a turbo kotle pro vytápění a průtokový ohřev vody byly vždy oblíběným řešením mnoha domácností. Nařízení o Ekodesignu však zpřísnilo některé podmínky pro závěsné plynové kotle.

Koncepoce kotlů Intergas nejen díky jejich účinnosti umožňuje nadále využívat oblíbený stávající systém a v případě potřeby včetně komfortního ovládání přes internet.

Kondenzační kotel je optimálním řešením pro majitele bytů, napojených na zemní plyn. Až čtyři pětiny z nich všah chtějí kotel, na který se budou moci spolehnout i dalších 10 a více let.
Kondenzační kotle Intergas nabízí vedle vysoké účinnosti výhody malých rozměrů, snadného servisu a jsou mechanicky solidní.

Od 26. září loňského roku přestali výrobci a dovozci uvádět na trh v Evropské unii kotle, které podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013 a 814/2013 – Ekodesign nesplňují zpřísněný limit sezónní účinnosti. Trh opouští nekondenzační turbo a atmosférické kotle a po roce 2018 skončí výjimka na některé kombinované atmosférické kotle v komínovém provedení typu B s průtokovou nebo zásobníkovou přípravou TV zaústěné do společných odvodů spalin. Tyto skutečnosti otevřely dveře pro nástup nové třídy závěsných kondenzačních kotlů přednostně určených na záměny.

Na první pohled se zdá, že nařízení o Ekodesignu jim udělalo čáru přes rozpočet. Kotle INTERGAS jsou koncipovány tak, aby tito lidé mohli zůstat u toho, co si oblíbili, s čím mají zkušenosti, ale se zásadním zvýšením využití energie v zemním plynu a pokud mají zájem, tak s plným komfortem ovládání přes internet.

KONSTRUKCE

Základ plynových kondenzačních kotlů INTERGAS je teplosměnný výměník, který na straně se spalinami tvoří podélně žebrovaný hliníkový odlitek a na straně s otopnou vodou, nebo ohřívanou pitnou vodou, měděná trubka, která je v odlitku zalita. Použité kovy mají nejvyšší tepelnou vodivost mezi kovovými materiály používanými pro výrobu kotlů, měď je na prvním místě a hliník na druhém. Dokonalý přestup tepla mezi nimi je dán zalitím měděného potrubí do odlitku při jeho tlakovém lití do ocelové formy.
Zásadní předností je délka výměníku, při které mají spaliny dost času na předání tepla. Přístup k výměníku po celé jeho ploše ocení servisní technici při čištění. Na rozdíl od spíše uzavřených výměníků zde technik i zákazník jednoznačně vidí výsledek práce a fotografií lze zachytit stav do archivu.

Trubkový výměník na straně vody

Na straně vody je had z měděného potrubí. V případě solo kotle jeden had pro vytápění. V kotli kombinovaném jeden had pro vytápění, blíže k ploše s lamelami ve styku se spalinami a druhý za ním, pro ohřev vody. Měděné potrubí v otopné vodě odstraňuje problémy s její kvalitou, které jsou známé u výměníků jen z hliníkových slitin. Měděné potrubí je jeden z nejoblíbenějších materiálů pro rozvody otopných soustav. Dostatečně velký a konstantní průtočný profil trubky výměníku omezuje potenciál vzniku usazenin. Vysoká tepelná vodivost kovů odstraňuje místní přehřátí, která se občas vyskytnou v ocelolitině a jsou iniciátory tvorby usazenin. Kladně se projevuje i velká tepelná kapacita těla výměníku, která vyhlazuje teplotní špičky od zapálení nebo zhášení hořáku, nárazového proudění ohřívané vody.

Samostatný provoz vytápění nebo přípravy teplé vody V průtokové přípravě teplé vody má dlouhý výměník, tvořený měděnou trubkou zalitou v masivním těle, zásadní přednost. Ve spojení s další specialitou kombinovaných kotlů INTERGAS, tedy možností samostatného provozu jen vytápění nebo jen přípravy teplé vody, lze při většině provozních stavů dosahovat nejvyššího stupně kondenzace, a tedy nejvyšší účinnosti využití tepla vzniklého spálením plynu v hořáku. Výměník trvale snáší velký teplotní rozdíl, například i 8 °C na vtoku pitné vody a 60 °C na výtoku teplé vody. Schopnost výměníku být trvale v provozu při rozdílu teplot i přes 50 K je skutečně ojedinělá!

V běžném kombi provozu se okruh vytápění dočasně omezí jen tehdy, pokud odběr teplé vody přesahuje 2 l/minutu a kdy je pro přípravu teplé vody zapotřebí větší výkon. Do 2 l/minutu mohou být vytápění a příprava teplé vody v provozu společně.

Nezanedbatelným přínosem průtokové přípravy teplé vody je minimalizace rizika přemnožení bakterií legionel, kterou vnímá stále více uživatelů.

Regulace a řízení

Řídicí jednotka kotle je vybavena pro drátovou i bezdrátovou komunikaci, diagnostiku přes počítač a po připojení externího čidla venkovní teploty umí ekvitermní provoz.

Adresa:
Plynoservis Mělník
PKV spol. s r.o.


Panešova 1093
Mělník
276 01
Telefon:

Kancelář:
+420 603 178 703

Technik:
+420 604 352 140


E-mail:
fiala@fspnet.cz
Provozní doba:
pondělí - pátek
8:00 - 14:00

IČ: 27064000
mapa
© 2022 PKV spol. s r.o. - Plynoservis Mělník